Czym jest crowdfunding i jakie były początki zbiórek crowdfundingowych w Internecie.

Rok 2007 to początek światowego kryzysu gospodarczego, spowodowanego niefrasobliwością bankierów w udzielaniu kredytów wysokiego ryzyka. To również rok, w którym fenomen społeczności internetowej, już na stałe odciśnie swoje piętno na rynkach usług finansowych. Zbieżność [...]